04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 22.09.2020-12.10.2020

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 01.09.2020-21.09.2020

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 27.09.2019-17.10.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 06.09-26.09.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 20.05.2019-09.06.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 01.05.2019-19.05.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 10.04.2019-30.04.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 20.03.2019-09.04.2019

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 09.04.2018 - 28.04.2018

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 26.02.2018-18.03.2018

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 22.10.2017- 12.11.2017

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 03.10.2017-21.10.2017

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 12.09.2017-02.10.2017

04 ნოემბერი, 2020

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 22.08.2017- 11.09.2017

23 აგვისტო, 2021

საწევრო შენატანები და შემოწირულობები 02.08.2021-19.08.2021