გიორგი ვოლსკი

გიორგი ვოლსკი

sans
sans

დაბადების თარიღი: 18-01-1957

 

განათლება:

საგანმანათლებლო დაწესებულება - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა - საქონელმცოდნეობა და სამრეწველო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზება

 

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიპლომატიური სამსახურის რეზერვი (2007 - 2011)

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო დავალებათა ელჩი (2006 - 2007)

კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე (2004 - 2006)

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, უშიშროების საბჭოს მდივნის თანაშემწე სპეციალურ საკითხებში (2003 - 2004)

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, გაეროსთან საქართველოს წარმომადგენლობის მრჩეველი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის გაეროს სამმართველოს უფროსი, გაეროსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე (1993 - 2003)

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო, საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების გამგის მოადგილე (1993 - 1993)

საქართველოს რესპუბლიკის მუდმივი წარმომადგენლობა რუსეთის ფედერაციაში, წარმომადგენლის მოადგილე (1991 - 1993)

საქართველოს დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, განყოფილების გამგე (1991 - 1991)

საქართველოს პროფსაბჭო, საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების კონფედერაცია, საორგანიზაციო განყოფილების გამგე (1990 - 1991)

საქართველოს რაიონული, საქალაქო და ცენტრალური პარტიული ორგანიზაციები, ინსტრუქტორი (1984 - 1990)

საქართველოს ვაჭრობის სამინისტრო, ცენტრალური აპარატი, ეკონომისტი (1979 - 1984)

საქართველოს ვაჭრობის სამინისტრო, საინფორმაციო-გამოთვლითი ცენტრი, ინჟინერი (1978 - 1979)