ENG

სახელმწიფო ორგანიზაციები

„ქართული ოცნების”  ახალგაზრდული ორგანიზაცია მოხალისეთა ერთიანი შტაბის დაფუძნების ინიციატივით გამოდის
17.03.2020

„ქართული ოცნების” ახალგაზრდული ორგანიზაცია მოხალისეთა ერთიანი შტაბის დაფუძნების ინიციატივით გამოდის

უკან დაბრუნება

ახალი ამბები